Lørdag d.22. April

Fremtidens Feminisme

Velkommen til fremtidens feminisme! I denne søjle af Regensens Symposion har vi bestræbt os på at invitere nogle af de mest vidende mennesker indenfor feminismen. Disse mennesker vil hver især komme med deres bud på, hvad der i fremtiden bliver centrale omdrejningspunkter når det kommer til queerfeminisme både indenfor akademia, aktivisme og social praksis. Derfor åbner vi dørene for alle personer - både dem, der er feministisk velbevandrede, og dem, som ønsker en indføring i denne videnskabelige og sociale praksis. Vores program sætter fokus på køn, krop, etnicitet og intersektionalitet.

Khaterah Parwani

Feminismens 4. bølge - en kamp om repræsentation

Fra det øjeblik, Khaterah Parwani gjorde sig bemærket, har hun sat fokus på minoritetsborgeres repræsentation og særligt kvindernes. Khaterah Parwani kommer og holder et oplæg om bølgefeminisme fra et minoritetsperspektiv, hvor hun udfordrer den bekvemmelige modvilje overfor repræsentation og stiller spørgsmålstegn ved, hvad solidaritet egentlig er for en størrelse. Fra et minoritetsperspektiv i Danmark, vil hun udfordre alle gængse forestillinger om frihed, ligestilling og repræsentation og forklare, hvorfor den kamp fylder så meget for hende.

Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild

Affektive eksklusioner

Hvilke mulige positioner er der for trans-identiteter at indtage i feministiske rum, som primært er defineret af cis-kønnede strukturer? Behovet for feministiske rum eksisterer blandt andet, fordi der her kan skabes plads til at snakke om, eller komme væk fra, et ubehag, som opleves uden for disse rum. Dog er ingen feministiske rum gnidningsfrie, da vi alle er forskellige og har forskellige indgange til disse rum. Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild vil åbne for en snak om det ubehag, som transpersoner kan føle i disse rum, hvorfor det opstår, og hvad man kan gøre ved det. Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild har begge en baggrund i trans-aktivisme og venstreradikal politik. Derudover har de begge, med baggrund i oplæggets tema, erfaring med at droppe ud af op til flere uddannelser.

Nazila Kivi

Kommer feminisme i bølger? Om krop, magt og identitet

Hvad er ”fjerde bølge” feminisme, og hvordan hænger krop, identitet og magt sammen med feminisme? Nazila Kivi vil i dette foredrag og i samtale med publikum introducere nogle redskaber til at forstå sammenhængen mellem feminisme, magt og verdens nuværende tilstand.

Nina Lykke

Kønsforskning og feministisk teori - mellem videnskabskritik og visioner

Nina Lykke vil give et overblik over nyere feministisk teori og postkonstruktionistiske videnskabsforståelser i kønsforskningen. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan feministisk teori ser subjektet som skabt i intersektioner mellem køn og andre sociale kategorier, samt hvordan begreber som disidentifikation - i forhold til stereotype forestillinger om subjektivitet og hverdagsutopiske forestillinger om forandringspraksisser - spiller en rolle.

Morten Hillgaard Bülow

Fremtidens feminisme - mere krop!

Morten Hillgaard Bülow vil tage udgangspunkt i den materielle vending indenfor feministisk teori og dens overlap med eksempelvis disability studies, fat studies, ageing studies, trans studies, mm. Hvad gør fokus på kroppe ved vores forståelse af feminisme? Og hvad er det for mulige fremtider, denne vending peger imod? Hvor er feminismen på vej hen? Hvilke former for feminisme kan dette udvikle sig imod?

Paneldebat

Fremtidens Feminisme

Debattører i panelet: Emma Holten, Uzma Ahmed, Laura Mølgaard Tams og Louise M. Kjølsen. Moderator: Ulrik Frost.

Programmet for denne blok:
• 12-13 Khaterah Parwani
• 13-14 Axel Pedersen-Nielsen og Elias Magnild
• 14-15 Nazila Kivi
• 15-17 Nina Lykke
• 17-18 Morten Hillgaard Bülow
• 18 - 20 paneldebat