Lørdag/Søndag - d.22-23. April

Antropocæn

Vi er trådt ind i en ny tidsalder – den Antropocæne tidsalder. Anerkendte forskere verden over har længe set, hvordan menneskets eneste valuta er naturen selv. Vores måde at leve på er indgribende overalt på kloden, og med navnet Antropocæn pålægges mennesket et endnu større ansvar for de indvirkninger og ændringer der sker på kloden. Søndag eftermiddag vil vi diskutere antropocæn og fremtidens klima. Vi har i den forbindelse inviteret en række forskere inden for feltet, som vil indgå i en paneldebat og gribe emnet an ud fra hver deres videnskabelige baggrund:

Gregers Andersen

-Litterat og Ph.d. fra Københavns Universitet.

Gregers Andersen har forsket i klimaforandringernes kultur, og med udgivelsen af sin bog ”Grænseløshedens kultur: et opgør med hastighed, udmattelse og håbløshed i klimakrisens tidsalder” (2016) har han sat fokus på Antropocæn herhjemme.
Til Regensens Symposion vil han introducere og moderere debatten i retning af, hvad det betyder, at vi er trådt ind i en ny tidsalder – Antropocæn.

Katherine Richardson

-professor i biologisk oceanografi på Københavns Universitet.

Katherine Richardsons forskning fokuserer overordnet på at forstå biologiske processers rolle i oceanerne, og hvordan disse påvirker fødekæder og den globale kulstofcyklus. På Københavns Universitet er hun også leder af Sustainability Science Center, som til dagligt faciliterer og koordinerer initiativer på Københavns Universitet, der henvender sig til en bæredygtig udvikling af samfundet.
Derudover har Richardson ledt og medvirket i en lang række forskningsprojekter, bl.a. Galathea 3, og hun er også blevet udnævnt til at sidde i FN’s videnskabelige panel, som skal udgive en rapport om Global Bæredygtig Udvikling. På lokalt plan er hun desuden medlem af Klimarådet, som skal fremme Danmarks klimapolitik. Richardsons meritter er mange, og der er ikke plads til dem alle her. Til Regensens Symposion, stiller hun spørgsmålet: “Kræver Antropocænen, at vi bevidst forvalter det globale miljø?”.

Inge Røpke

-professor i økologisk økonomi på Aalborg Universitet.

Inge Røpke forsker indenfor felterne økologisk økonomi, forbrug og miljø samt teknologi. På Aalborg Universitet er hun blandt andet tilknyttet Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling. Gennem sin forskning og undervisning forsøger Røpke at bryde med den dominerende forestilling om økonomisk vækst som ønskelig og nødvendig i den rige del af verden. I paneldebatten vil hun belyse, hvordan bæredygtig omstilling går hånd i hånd med fordeling.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

-idehistoriker og adjunkt ved CBS.

Gaarsmand Jacobsen forsker i internationale, aktivistiske bevægelser bl.a. det internationale klimanetværk 350.org, Great Transition Initiative, New Economics Foundation og Friends of the Earth International. Her undersøges bl.a., hvordan økonomiske ideer fra internationale aktivistiske aktører og netværk former debatten om klimaforandringer og den økonomiske debat. Til Regensens Symposion vil Gaarsmand Jacobsen sætte fokus på omstillingen i samfundet som en del af den nye tidsalder Antropocæn. Her stiller han spørgsmålet: ”Hvad er omstillingen værd?”.

Mickey Gjerris

- Lektor i Bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Mickey Gjerris er uddannet teolog fra Det Teologiske Fakultet, som han siden overbyggede med en Ph.d.-grad i Bioetik. Han har forsket i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen og særligt klimaforandringerne. Fra 2011-16 var han desuden medlem af Etik Råd, hvor han blandt andet arbejdede med etisk forbrug og bioenergi. I paneldebatten vil Gjerris bidrage med refleksioner over de etiske aspekter af klimaforandringerne gennem en sidestilling af menneske og natur eller rettere: “Mennesket som natur – etiske aspekter af klimaforandringerne.” Se mere her: mickeygjerris.com

René Georg Johansen

- Etnolog og filminstruktør

Til Regensens Symposion vil Johansen stå for en filmvisning i vores smukke bibliotek med efterfølgende debat.
Tværsnit-filmen er ikke en klassisk dokumentar om det antropocæne, men er antropocæn i sit perspektiv på verden, og den måde filmen er lavet på. Filmen kan stå som et eksempel på, hvordan en film kan se ud hvis den er lavet med et antropocænt perspektiv på verden, om et emne, der er mere lokalt (et hospital i Odense) end verdens og udviklingslandenes påvirkning af det antropocæne perspektiv.
Billedet er et screenshot fra den antropocæne film, der vil blive vist.

Programmet for denne blok:
Lørdag:
• kl. 13:00 - 14:00 René Georg Johansen
Søndag:
• kl. 16:30 - 18:30 Mikroseminarer og debat om Antropocæn:
• kl.16:30 - 16:45 Gregers Andersen introducerer “En ny tidsalder - og hvad så?”
• Kl. 16:45 - 17:00 Katherine Richardson
- ”Kræver Antropocænen, at vi bevidst forvalter det globale miljø?”.
• kl. 17:00 - 17:15 Mickey Gjerris
- “Mennesket som natur - etiske aspekter af klimaforandringerne”.
• Kl. 17:15 - 17:30 Inge Røpke
- ”Bæredygtig omstilling handler også om fordeling”.
• Kl. 17:30 - 17:45 Stephan Gaardsmand Jacobsen
- ”Hvad er omstillingen værd?”.
• Kl. 17:45 - 18:00 Pause.
• Kl. 18:00 - 18:30 Fælles diskussion m. Gregers Andersen som moderator.