Forside Om Regensen Optagelse Regensielt Symposion Regens.samfundet
Kontakt

Optagelse på Regensen

Kollegiet Regensen råder over ialt 101 værelser på mellem 11 og 25 kvadratmeter. Huslejen andrager p.t. for studerende 1.652 kr. pr. måned og et månedligt bidrag på 110 kr. til diverse fællesudgifter.

Man flytter normalt ind på et af de mindre værelser og avancerer så ved anciennitet til de større værelser. Huslejen er uafhængig heraf.

Ud over at have glæde af de flotte gamle værelser, festsalen, biblioteket og Rundetårn udenfor vinduet, er der i huslejen inkluderet fri vaskeri, fri internet, bordtennis, hjemmebiograf mv.

Regensen hører under Københavns gamle kollegier, og i kraft heraf skal optagelse søges på separat ansøgningsskema: Download skema.

Der optages ikke Ph.D-studerende.

OBS! Ansøgningsfristen er d. 4 juni kl. 18:00.

Ansøgningen skal enten sendes med posten eller afleveres personligt på ovenstående dato.

Ansøgningen sendes til:

Stuart Ward
Store Kannikestræde 2
1169 København K

Ansøgningen skal være os i hænde senest datoen for ansøgningsfristen. Man har mulighed for at komme og aflevere den personligt mellem kl. 17-18 på ovenstående dato.

Ønsker du at aflevere ansøgningen personligt, kan dette udelukkende gøres d. 4 juni fra klokken 17-18 i Regensen gård, hvor Regensporten åbnes til lejligheden. Personligt fremmøde vil hverken forbedre eller forværre dine chancer for optagelse.

For at blive optaget på Regensen skal man 1) være dansk statsborger, 2) indskrevet på Københavns Universitet eller DTU, 3) have bestået 3 semestre eller 90 ECTS på universitetsniveau (dokumentation kan eftersendes, hvis man ikke har bestået de sidste eksaminer inden ansøgningsfristen, men forventer at have bestået 3 semestre på universitetsniveau inden tilflytningen), 4) have et ECTS-vægtet karaktergennemsnit på mindst 7,0 på den nye skala for alle beståede eksaminer indtil ansøgningstidspunktet, dokumenterne dertil skal være underskrevet af den relevante institution.

Disse krav er ufravigelige. Dog kan færinge og grønlændere få dispensation fra 3 og 4

Ansøgere, som påtænker mindst to års ophold på Regensen, samt værdigt trængende, der opfylder ovenstående krav, vil blive prioriteret. Ved bedømmelsen af ansøgningen lægges der vægt på den motiverede ansøgning og på ansøgerens sociale og økonomiske forhold.
Som indflytter skal man være indstillet på at skulle arrangere semesterets tre store fester sammen med de øvrige indflyttere.

Et udvalg bestående af provsten og fem alumner beslutter hvilke ansøgere, der skal tilbydes et værelse i det følgende semester, og i hvilken rækkefølge. Alle ansøgere vil modtage et brev inden for ca. to måneder fra ansøgningsfristen, hvor det fremgår, hvorvidt man er optaget på ventelisten for det semester, og i så fald hvilken plads man er tildelt. Ventelisten løber kun en ansøgningsperiode ad gangen.
Da antallet af pladser afhænger af antallet af udflytninger det pågældende semester, er man ikke garanteret plads, selvom man optages på ventelisten. Klokkerne vil tage direkte kontakt til den næste ansøger på listen, lige så snart det står klart, at et værelse bliver ledigt. Har man ikke fået plads på Regensen inden næste ansøgningsfrist, frafalder ens plads på ventelisten, og man er nødt til at søge Regensen på ny.

Har du yderligere spørgsmål kan du med fordel konsultere følgende side med spørgsmål og svar om optagelse. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her kan du rette henvendelse til Regensens Klokker.

På menuen ovenfor kan du vælge "Om Regensen" og læse en beskrivelse af livet på kollegiet.

Her nedenfor kan du imidlertid læse, hvorledes tre regensianere har oplevet/oplever tilværelsen på Regensen.
(At fraflytte Regensen kaldes at "dø", "Frk. Lind" er gårdens Lindetræ, en "sjofling" er en lejlighedssang om person eller forening på Regensen)

Anna Skov
har boet på "2. gang" (en kort, men legendarisk periode på 2 uger med Mads Borup himself), "FSH" og "Kronen".
Et indflytterperspektiv på det regensielle habitus - en bourdieusk begrebsguide til nye indflyttere med fodnoter til DTU-brug

 • Klik hvis du tør!

  Anna Skov

 • Maj Rørdam Nielsen
  boede på gangene "Folkets Store Hal", "Emoen", "Juntaen", "Kysten", "Admiralitetet" på Regensen i perioden 2007-2014.
  Alt under solen

  Bag fire røde mure midt i indre by ligger der en gård, hvor solen næsten altid skinner. Den skinner ned på trætte og tømmermandsplagede alumner, der sidder på trappetrinene midt i oprydningen fra Lindeballet dagen før, mens de genopfrisker med hinanden, hvem det var, der blev sjoflet, hvem der kyssede med hvem, og hvem der brød ind på Borchen for at stjæle en flagstang. Lidt senere skinner den ned på dém, som er gået i gang med at reparere deres cykler eller pudse deres sko, og på dem som har fundet kompendierne frem og lader som om de prøver at læse, men som i virkeligheden hellere bare vil sidde og nyde vejret og blive lidt brune og drikke kaffe. Solen skinner også ind ad vinduet på biblioteket til dem, der rent faktisk sidder og forsøger at koncentrere sig, fordi de har en eksamen lige om hjørnet eller skal aflevere speciale næste måned. Og før den går ned, sender solen også strålerne hen på det lille flade tag over FSH, hvor et par stykker er kravlet op ad loftslemmen med deres take-away-burgere, på trods af manglende trappestige og portnerens opholdsforbud. Solen skinner ikke mere, da et uetableret par finder derop med deres soveposer til en romantisk iskold overnatning under åben himmel. Og den skinner heller ikke nede i Fægtestuen, hvor der bliver set Twin Peaks og spist cheesecake, eller senere i Musikkælderen, hvor der er en ekstatisk foreningsdansefest med 50’er-beats og uoverskuelige mængder toasts i gang. Men solen har selvfølgelig heller aldrig nogensinde skinnet i Musikkælderen. Og næste morgen står solen op og skinner over gården igen, endnu før de sidste alumner kommer op fra kælderen og før Juntaens beboere slår vinduerne op og spiller den sovjetiske nationalsang for fuld skrald ud over gården. Og sådan fortsætter livet sin gang på Regensen, dag ud og dag ind. Indflyttere flytter ind, bliver levende, lever, tager på orlov, kommer hjem, lever videre, dør og flytter ud. Og alt i mens flettes skæbner sammen på uransagelige måder – for korte stunder og lange liv. Når man en dag er ude, har man lært meget: Man har lært, at det ikke kun var i gymnasiet, man kunne være teenagefuld. Man har lært at Danmark har rigtig mange flagdage. Man har lært at Zizek har et eller andet tilfælles med Lacan. Man har lært at skrive sjoflinger under ekstremt tidspres og at kvaliteten ikke nødvendigvis bliver bedre af det. Man har lært disciplinen at være taktfuldt uenige. Man har lært hvad en Admiralitetsmiddag er. Og så har man lært, at i de rigtige rammer er der ingen, der er forkerte

  Maj Rørdam Nielsen

  Kristoffer Albris
  Boede på gangen "Folkets Store Hal", "2. gang", "Husargangen" i perioden 2009-2013
  Advarsel

  Vid dette: det er absolut, fundamentalt og grundlæggende umuligt at få fred på Regensen. Fra det øjeblik du er indtrådt som beboer, står du ansigt til ansigt med det faktum at dit privatliv, som du kender det, ikke længere eksisterer. Tro ikke at dit værelse kan redde dig. Så snart du har pakket din sidste flyttekasse ud, indser du hurtigt, at du er en fange i dit eget hjem. Hvis ikke det er musikken fra én af de fire igangværende fester der holder dig vågen, er det fordrukne aber fra Halvvejen eller en midnatssang i gården. Og når tingene endelig er faldet til ro, tonser din nabo Beyonce på repeat, fordi nogen insisterede på morgenfest. Når du står op næste morgen kan du glemme alt om den fredelige morgenkaffe, da der som regel sidder en overvenlig person i køkkenet der forventer at have en stimulerende samtale med dig om den nyeste ophidsende artikel i Weekendavisen. Selv på toilettet fratages du et øjebliks isolation, da du nødvendigvis må forholde dig til en ophængt invitation til et bal eller en fest. Du lister dig stille ned i fællesbadet, i håb om at ingen andre er der, kun for at finde en tømmermandsramt regensianer, der gerne vil vende seneste bals obskøne højdepunkter med dig. Når du så endelig en dag beslutter dig for at tage ud i den virkelige verden for en stund, væk fra denne galeanstalt, kidnappes du i gården af dine medbeboere som enten vil have dig til at drikke flere øl, spille fodbold eller dyrke yoga. Og bedst som du har sat dig på biblioteket senere på dagen for at få gjort et tiltrængt indhug i studierne, bliver du opsøgt af en flok besynderlige personer, der vil have dig til at blive medlem af deres spøjse loge, klub eller forening. Når du så forlader biblioteket, passes du op af provsten, som gerne kan bruge en time på at udspørge dig om, hvad for en størrelse du nu er og, hvad du egentlig studerer. Alt sammen på en ganske almindelig hverdag. Og efter cirka 1000 af disse dage er du blevet så hjernevasket, at du er afhængig. Du er bedre tjent med at holde dig væk. Lad være med at søge ind på Regensen. Du får aldrig fred, og du bliver aldrig dig selv igen.

  Kristoffer Albris

  Rune Rattenborg
  har boet på gangene "Sumpen", "Patricier", "Juntaen" og "Admiralitetet" på Regensen i perioden 2008-2012
  Regensen er mit hus og alt hvad jeg bærer med mig, eller "Vi var her først!"

  - bemærkning til Regensprovstens parafrasering af John Donne i lyset af et efterårs kaskade af naboklager.


  Regensen er en ø. Walden Pond. Præcis dét sted på den strand i Mexico den dag i 1512 hvor Cortéz satte ild på sine skibe. Futurumafdelingen af Johannes’ Åbenbaring og cremen af det talkshow som Jørgen de Mylius og Tom Waits skulle have lavet, alt anarkis og alle metamorfosers kravlegård og højsang. En babylonsk inerti som vil ændre dit sprog, dit blik, din hørelse, og rode så meget med dit associative omstillingsbord at intet, intet nogensinde igen vil kunne betragtes med den samme tilforladelige uskyld eller ligegyldighed. En fiks lille Einstein-Rosen-bro pakket ned på sin helt egen matrikel, med sin helt egen tid, sin helt egen bøjning af verden. En af Guds helt egne prototyper. Den rummer ingen skala, den måler sig selv ved en hvilken som helst målestok den kan samle op, et 50 millioner kroner tungt kaos af geværer, sabler, knuste borde og flyvende (sic!) tallerkner, statutændringer, indstillinger, henstillinger, sjoflinger, håndsoprækninger, flagnedtagninger, klokketårn og korsang, promiskuitet og utilstedelig omgang med alt og alle, alle steder og med hvad som helst. Vor Frue Plads er dit jagtterræn, Ralf Hemmingsen din logerende, og konstateringen af at havnebadet på Islands Brygge ikke fandtes i 1623 forklaring nok hvis etaten overvejer at skrive dig en bøde for at bade foran Det Kongelige Bibliotek. Glem alt om ansøgningsskemaet, glem alt om billige studieboliger, glem alt om hippe adresser og verden udenom. Dette er Danmarks eneste certificerede Higgs-partikel og det næste TerraIncognita. Det er, slet og ret, Regensen.

  Rune Rattenborg


  regensen.dk | kontakt