Om Buedirektoratet

Kollegiet Regensen ejer buestadsgrunden, derfor administreres udlejningen af buestader af et Buedirektorat bestående af to regensianere.

En regensianer vælges ind i Buedirektoratat for en 1-årig periode. Regensianeren som har været i Buedirektoratat længst tid agerer som Bue-boss. Regensianeren som har været i Buedirektoratat kortest tid agerer Bue-føl og oplæres af Bue-bossen til at overtage denne post et halvt år efter. Buedirektoreret består således af frivilligt og ubetalt arbejde fra to fuldtidsstuderende.

Kontakt Buedirektoratat på buegangen@regensen.dk

Bue-bossens ansvar

Det er Bue-bossens ansvar at drive udlejningen af Buegangen, således at den genererer indtjening til Kollegiesamvirket af 1983 og dermed går til De Gamle Kollegiers (Regensen, Elers, Borchs og Valkendorf) kollegielegat.